قوانین و مقررات

کاربر گرامی لطفا شرایط و قوانین زیر را به دقت مطالعه نمایید.

 

فهرست مطالب

 

 

ضمانت محصولات

 • محصولات شرکت در حالت صمانت بدون قید و شرط بدین صورت است که هر گاه دستگاه دچار مشکل شد و کارایی لازم را نداشت و عامل آن حوادث، اشتباهات و یا اتفاقات غیر عمدی مانند نواسانات شبکه، و … باشد شامل ضمانت می باشد.
 • تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن علت مشکل به وجود آمده بر عهده شرکت است
 • دستگاه در صورتی که دچار مشکل اساسی شده باشد تعویض و در غیر این صورت تعمیر می شود.
 • در صورتی که هر یک از محصولات شامل قوانین ضمانت باشد، هزینه تعمیر یا تعویض آن بر عهده شرکت است.
 • هزینه حمل محصول به شرکت جهت برخورداری از ضمانت، به عهده مشتری است مگر آنکه عامل مشکل ایجاد شده در محصول، شرکت باشد.
 • برای برخورداری از ضمانت، باید همراه محصول کارت ضمانت آن که شامل تاریخ خرید و مهر فروشنده باشد ارسال شود.
 • شماره سریال مندرج بر روی محصول و کارت ضمانت باید با هم مطابقت داشته باشد.

 

 

 • این موارد شامل ضمانت نمی شود:
  • شکستگی در محصول (اعم از زمین خوردگی، پرتاب شدن محصول، حمل نادرست  و…)
  • عدم وجود کارت ضمانت
  • باز شدن دستگاه
  • خط خوردگی یا پارگی شماره سریال
  • انقضای و مدت ضمانت

 

نحوه تحویل

 

شرایط مرجوع محصولات

 

حریم خصوصی

 

مالکیت معنوی